Selecteer een pagina

Inschrijving geopend
De bijeenkomst Alles is Taal is speciaal voor zorg & welzijnsprofessionals, werkgevers en iedereen die zijn laaggeletterde dorpsgenoten een warm hart toedraagt. Aan deze middag zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
De inschrijving is inmiddels geopend, dus reserveer nu jouw stoel.

 

 

Reserveer mijn stoel

 

Waarom zou ik komen?
Een grote groep Aalsmeerders ondervindt dagelijks problemen met bijvoorbeeld het regelen van bankzaken, tijdens het tienminutengesprek op school, het doen van belastingaangifte of het lezen van een bijsluiter. Ook het maken van een afspraak bij bijvoorbeeld het consultatiebureau of de huisarts kan voor deze mensen moeilijk zijn. Wellicht herken je dat vanuit je eigen werkpraktijk?Deze middag biedt handvatten voor het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Daarnaast maak je kennis met alle mogelijkheden binnen Aalsmeer om mensen met een taalachterstand te helpen. Wij vinden dat iedereen in Aalsmeer goed mee moet kunnen doen en taal is daarvoor nodig. Daarom is het belangrijk dat jij er bij bent op 15 maart.